Privaatsuspoliitika

English

На русском

Privaatsuspoliitika

6. märts 2024

Ettevõtte nimi: Afterimages OÜ

Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Luise tn 4-46, 10142

Registreerimisnumber: 16195804

E-post: [email protected]

Praegu kogume ja töötleme järgmist teavet, kui suhtlete meie teenustega veebisaidil https://afterimages.ee:

 • E-posti aadress;
 • Kasutajaprofiili ID;
 • Profiili andmed;
 • Andmed saidiga suhtlemise kohta;
 • Reklaamide kaasamise andmed;
 • Makseandmed;
 • Teenusesõnumite andmed;
 • Logiandmed, sealhulgas IP -aadress ja süsteemi konfiguratsiooniteave;
 • Tehniline teave, sealhulgas IP-aadress, brauseri tüüp, seadme tüüp ja mudel, protsessor, süsteemi keel, mälu, operatsioonisüsteemi versioon, Wi-Fi olek, ajatempel ja tsoon, seadme ja operaatori liikumise parameetrid;
 • Fotosessiooni sisu.

Teie e-posti aadress edastatakse meile otse registreerimise ajal registreerimise, autentimise ja teenusesõnumite vastuvõtmise eesmärgil. Töötlemise õiguslik alus on lepingu täitmine. Andmeid töödeldakse kogu teie konto aja jooksul.

Teie kasutajaprofiili identifikaatori genereerime registreerimisel autentimise eesmärgil. Töötlemise õiguslik alus on lepingu täitmine. Andmeid töödeldakse kogu teie konto perioodi jooksul

Teie profiiliandmed saadakse teilt veebisaidiga suhtlemise ajal ja need sisaldavad teie sisupanust ja suhtlemist teiste kasutajatega, mida me kasutame teile rakenduse funktsionaalsuse ja teie andmetele juurdepääsu tagamiseks. Töötlemise õiguslik alus on teiega sõlmitud lepingu täitmine. Andmeid töödeldakse teie konto eluea jooksul.

Teie veebisaidiga suhtlemise andmed saadakse veebisaidiga suhtlemise ajal meie teenuse täiustamise eesmärgil. Andmed on kogutud kujul ja neid ei saa teiega seostada meie käsutuses olevate vahenditega. Töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi. Andmeid töödeldakse teie veebisaidi seansi ajal ja aasta pärast seda.

Teenusega suhtlemise ja tellimuste andmed saadakse teie teenustega suhtlemise ja teie tellimuste haldamise ajal. Töötlemise õiguslik alus on teiega sõlmitud lepingu täitmine. Andmeid töödeldakse teie konto eluea jooksul.

Makseandmed saadakse teie makse töötlemise ajal. Töötlemise õiguslik alus on teiega sõlmitud lepingu täitmine. Andmeid töödeldakse teie konto eluea jooksul ja iga tehingu puhul kolme aasta jooksul.

Teie reklaamide seotuse andmed saame kaudselt Google Analyticsi, Yandex Metrica, Facebooki, Instagrami, Twitteri, OptinMonsteri ja teiste reklaamiteenuste pakkujate kaudu meie reklaamidega suhtlemise ajal reklaamianalüüsi eesmärgil. Andmed on kogutud kujul ja neid ei saa teiega seostada meie käsutuses olevate vahenditega. Töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi. Andmeid töödeldakse 1 aasta jooksul pärast iga suhtlemist.

Teie teenusesõnumite andmed saame otse teie käest tehnilise toe või muu olulise teabevahetusega seotud suhtluse ajal ning neid kasutatakse teenuse osutamiseks teile, juurdepääsu andmiseks teie andmetele ja õiguskaitse eesmärgil. Töötlemise õiguslik alus on teiega sõlmitud lepingu täitmine. Andmeid töödeldakse teie konto eluea jooksul.

Teie logiandmeid kogutakse siis, kui teie seade ühendub meie serveritega, et suunata liiklust ning tagada meie teenuse turvalisus ja funktsionaalsus. Andmeid töödeldakse iga seansi ajal. Teie tehnilist teavet kogutakse teie suhtlemise kaudu meie veebisaidi ja reklaamidega, et parandada meie teenuseid ja reklaamianalüüsi. Töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi. Andmeid töödeldakse 1 aasta jooksul pärast iga suhtlemist.

Teie fotosessiooni sisu kasutatakse ainult teenuste pakkumiseks ja mõnel juhul ka teie nõusolekul turunduslikel eesmärkidel. Andmeid säilitatakse lepingus määratud aja jooksul.

Teie isikuandmete saajad:

Mailchimp, et saata teile teateid – Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308.Teie andmed on kaitstud andmetöötluse lisaga ja standardsete lepingutingimustega (https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum).

Calendly, et planeerida oma fotosessioone – Calendly, LLC, 271 17th St NW, Ste 1000, Atlanta, GA 30363. Teie andmed on kaitstud andmetöötluse lisaga ja standardsete lepingutingimustega (https://calendly.com/dpa)

Google Drive, et säilitada oma fotosessiooni sisu – Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States.. Teie andmed on kaitstud andmetöötluse lisaga ja standardsete lepingutingimustega (https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause)

Backblaze, et varustada teie fotosessiooni sisu – Backblaze, Inc., 500 Ben Franklin Ct, San Mateo, CA 94401, U.S.. Teie andmed on kaitstud andmetöötluse lisaga ja standardsete lepingutingimustega (https://www.backblaze.com/company/dpa.html)

Format, et edastada teie fotosessiooni sisu – Ideaform Inc. 125-720 King Street West, Suite 2000 Toronto, Ontario M5V 3S5 Canada 1.888.568.8276 Teie andmed on kaitstud andmetöötluse lisaga ja standardsete lepingutingimustega (https://www.format.com/data_processing_policy)

Prodibi, et edastada teie fotosessiooni sisu – Probidi SA, Chemin du Bochet 80 B, 1025 St-Sulpice VD.

Remove.bg – pilditöötlusülesannete jaoks. Kaleido AI GmbH Ungargasse 37/BT1/3.3 1030 Vienna, Austria. Teie andmed on kaitstud andmetöötluse lisaga ja standardsete lepingutingimustega (https://www.remove.bg/gtc)

Maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötlejale Maksekeskus AS, Niine 11, Tallinn 10414, Eesti.

Muud töövõtjad ja fototöötlusteenused Andmete edastamise korral riikidesse, kus isikuandmeid ei kaitseta piisavalt, kaitstakse teie andmeid standardsete lepinguliste tingimustega (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en).

Teil on järgmised õigused:

Juurdepääsuõigus – teil on õigus küsida meilt oma isikuandmete koopiaid.

Õigus parandustele– teil on õigus paluda meil parandada isikuandmeid, mis on teie arvates ebatäpsed. Samuti on teil õigus küsida meilt teavet, mis on teie arvates puudulik.

Õigus kustutamisele – Teil on õigus teatud asjaoludel paluda meil kustutada teie isikuandmed.

Õigus töötlemist piirata– teil on õigus teatud tingimustel taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Õigus töötlemisele vastuväiteid esitada– teil on teatud tingimustel õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele.

Õigus andmete teisaldatavusele– Teil on õigus paluda, et edastame teie antud isikuandmed teatud tingimustel teisele organisatsioonile või teile.

Te ei pea oma õiguste kasutamise eest tasu maksma. Kui esitate taotluse, on meil teile vastamiseks aega üks kuu.

Taotluse esitamiseks võtke meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmete kaudu.

Kui teil on muret seoses teie isikuandmete kasutamisega, võite esitada meile kaebuse ülaltoodud kontaktandmete kaudu.

Võite kaebuse esitada andmekaitseasutusele, kui te ei ole rahul sellega, kuidas oleme teie andmeid kasutanud, kasutades järgmisi kontaktandmeid:

Andmekaitse Inspektsioon

Tatari 39

10134 Tallinn

Tel. +372 6828 712

E-post: [email protected]

Veebisait:http://www.aki.ee/

Privacy Policy

Marh 6, 2024

Company name: Afterimages OÜ

Address:Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Luise tn 4-46, 10142

Registration number: 16195804

Email: [email protected]

We currently collect and process the following information when you interact with our services on https://afterimages.ee website:

 • Email address;
 • User profile id;
 • Profile data;
 • Website interaction data;
 • Service interaction and order data;
 • Ads engagement data;
 • Payment data;
 • Service messages data;
 • Log data including IP address and system configuration information;
 • Technical information including IP address, browser type, device type and model, CPU, system language, memory, OS version, Wi-Fi status, time stamp and zone, device motion parameters and carrier;
 • Photo session content.

Your email address is obtained by us directly from you during registration for the purpose of registration, authentication and receiving service messages. The legal basis of processing is performance of our contract with you. The data is being processed during the lifetime of your account.

Your user profile id is generated by us during registration for the purpose of authentication. The legal basis of processing is performance of our contract with you. The data is being processed during the lifetime of your account.

Your profile data is obtained from you during interaction with the website and includes your content contributions and interactions with other users, being used by us for providing you with the application functionality and access to your data. The legal basis of processing is performance of our contract with you. The data is being processed during the lifetime of your account.

Your website interaction data is obtained during your interaction with the website for the purpose of improving our service. The data is obtained in aggregated form and cannot be associated with you by any means available to us. The legal basis of processing is our legitimate interest. The data is being processed during your website session and for a year after.

Service interaction and order data is obtained during your interaction with our services and managing your orders. The legal basis of processing is performance of our contract with you. The data is being processed during the lifetime of your account.

Payment data is obtained during processing of your payment. The legal basis of processing is performance of our contract with you. The data is being processed during the lifetime of your account and for three years for each transaction.

Your ads engagement data is obtained by us indirectly via Google Analytics, Yandex Metrica, Facebook, Instagram, Twitter, OptinMonster and other advertising service providers during your interaction with our ads for the purpose of ads analytics. The data is obtained in aggregated form and cannot be associated with you by any means available to us. The legal basis of processing is our legitimate interest. The data is being processed during 1 year after each interaction.

Your service messages data is obtained by us directly from you during your interaction with us related to technical support or other essential communication, and is used for the purpose of providing the service to you, providing you with the access to your data, and for legal defence. The legal basis of processing is performance of our contract with you. The data is being processed during the lifetime of your account.

Your log data is obtained during connection of your device to our servers for the purpose of traffic routing and maintaining safety and functionality of our service. The data is being processed during each session. Your technical information is obtained during your interaction with our website and ads for the purpose of improving our service and ads analytics. The legal basis of processing is our legitimate interest. The data is being processed during 1 year after each interaction.

Your photo session content is used only for providing services to you, and in some cases for marketing purposes based on your consent. The data is being stored for the period provided in a contract with you.

Recipients of your personal data:

Mailchimp in order to send you notifications – Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308. Your data is protected by Data Processing Addendum and Standard Contractual Clauses (https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum).

Calendly in order to schedule your photo sessions – Calendly, LLC, 271 17th St NW, Ste 1000, Atlanta, GA 30363. Your data is protected by Data Processing Addendum and Standard Contractual Clauses (https://calendly.com/dpa)

Google Drive in order to store your photo session content – Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Your data is protected by Data Processing Addendum and Standard Contractual Clauses (https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause)

Backblaze in order to backup your photo session content – Backblaze, Inc., 500 Ben Franklin Ct, San Mateo, CA 94401, U.S. Your data is protected by Data Processing Addendum and Standard Contractual Clauses (https://www.backblaze.com/company/dpa.html)

Format in order to deliver your photo session content – Ideaform Inc. 125-720 King Street West, Suite 2000 Toronto, Ontario M5V 3S5 Canada 1.888.568.8276 Your data is protected by Data Processing Addendum and Standard Contractual Clauses (https://www.format.com/data_processing_policy)

Prodibi in order to deliver your photo session content – Probidi SA, Chemin du Bochet 80 B, 1025 St-Sulpice VD.

Remove.bg – for image editing tasks. Kaleido AI GmbH Ungargasse 37/BT1/3.3 1030 Vienna, Austria. Your data is protected by Data Processing Addendum and Standard Contractual Clauses (https://www.remove.bg/gtc)

The personal data necessary for the execution of payments is transferred to authorized processor Maksekeskus AS, Niine 11, Tallinn 10414, Estonia.

Other contractors and photo processing services. In case of data transfers to countries without adequate protection of personal data, your data will be protected by Standard Contractual Clauses (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en).

You are entitled to the following rights:

Your right of access– You have the right to ask us for copies of your personal information.

Your right to rectification– You have the right to ask us to rectify personal information you think is inaccurate. You also have the right to ask us to complete information you think is incomplete.

Your right to erasure– You have the right to ask us to erase your personal information in certain circumstances.

Your right to restriction of processing– You have the right to ask us to restrict the processing of your personal information in certain circumstances.

Your right to object to processing– You have the right to object to the processing of your personal information in certain circumstances.

Your right to data portability– You have the right to ask that we transfer the personal information you gave us to another organisation, or to you, in certain circumstances.

You are not required to pay any charge for exercising your rights. If you make a request, we have one month to respond to you.

Please contact us via the contact details indicated aboveif you wish to make a request.

If you have any concerns about our use of your personal information, you can make a complaint to us via the contact details indicated above.

You can also complain to the data protection authority if you are unhappy with how we have used your data via the following contact details:

Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon)

Tatari 39

10134 Tallinn

Tel. +372 6828 712

Email: [email protected]

Website: http://www.aki.ee/

Политика конфиденциальности

06 февраля 2024 г.

Наименование компании: Afterimages OÜ

Адрес:Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Luise tn 4-46, 10142

Регистрационный номер: 16195804

Электронная почта: [email protected]

В настоящее время мы собираем и обрабатываем следующую информацию, когда вы взаимодействуете с нашими сервисами на веб-сайте https://afterimages.ee:

 • Адрес электронной почты;
 • Идентификатор профиля пользователя;
 • Данные профиля;
 • Данные о взаимодействии с сайтом;
 • Взаимодействие с сервисом и данные о заказе;
 • Данные о взаимодействии с рекламой;
 • Платежные данные;
 • Данные служебных сообщений;
 • Данные журнала, включая IP-адрес и информацию о конфигурации системы;
 • Техническая информация, включая IP-адрес, тип браузера, тип и модель устройства, ЦП, системный язык, память, версию ОС, статус Wi-Fi, отметку времени и зону, параметры движения устройства и оператора связи;
 • Содержание фотосессии.

Ваш адрес электронной почты передаётся нам напрямую от вас во время регистрации с целью регистрации, аутентификации и получения служебных сообщений. Правовой основой обработки является выполнение договора. Данные обрабатываются в течение всего срока действия вашей учетной записи.

Идентификатор вашего профиля пользователя генерируется нами во время регистрации с целью аутентификации. Правовой основой обработки является выполнение договора. Данные обрабатываются в течение всего срока действия вашей учетной записи.

Данные вашего профиля передаются от вас во время взаимодействия с веб-сайтом и включают в себя ваш контент и взаимодействие с другими пользователями, которые мы используем для предоставления вам прикладных функций и доступа к вашим данным. Правовой основой обработки является выполнение договора. Данные обрабатываются в течение всего срока действия вашей учетной записи.

Данные о взаимодействии с вашим сайтом собираются во время вашего взаимодействия с сайтом с целью улучшения нашего сервиса. Данные получены в агрегированной форме и не могут быть связаны с вами какими-либо доступными нам средствами. Правовая основа обработки – наш законный интерес. Данные обрабатываются во время сеанса вашего веб-сайта и в течение года после него.

Данные о взаимодействии с сервисом и и заказах передаются во время вашего взаимодействия с нашими сервисами и управления вашими заказами. Правовой основой обработки является выполнение договора. Данные обрабатываются в течение всего срока действия вашей учетной записи.

Платежные данные получаются во время обработки вашего платежа. Правовой основой обработки является выполнение договора. Данные обрабатываются в течение всего срока действия вашей учетной записи и в течение трех лет для каждой транзакции.

Данные о вашей рекламе мы получаем косвенно через Google Analytics, Яндекс Метрику, Facebook, Instagram, Twitter, OptinMonster и других поставщиков рекламных услуг во время вашего взаимодействия с нашими объявлениями в целях рекламной аналитики. Данные получены в агрегированной форме и не могут быть связаны с вами какими-либо доступными нам средствами. Правовая основа обработки – наш законный интерес. Данные обрабатываются в течение 1 года после каждого взаимодействия.

Данные ваших служебных сообщений мы получаем непосредственно от вас во время вашего взаимодействия с нами, связанного с технической поддержкой или другими важными коммуникациями, и используются с целью предоставления вам услуг, предоставления вам доступа к вашим данным и для целей правовой защиты. Правовой основой обработки является выполнение договора. Данные обрабатываются в течение всего срока действия вашей учетной записи.

Данные вашего журнала собираются при подключении вашего устройства к нашим серверам с целью маршрутизации трафика и обеспечения безопасности и функциональности нашего сервиса. Данные обрабатываются во время каждой сессии. Ваша техническая информация получается во время вашего взаимодействия с нашим веб-сайтом и рекламой с целью улучшения наших услуг и аналитики рекламы. Правовая основа обработки – наш законный интерес. Данные обрабатываются в течение 1 года после каждого взаимодействия.

Контент вашей фотосессии используется только для предоставления вам услуг, а в некоторых случаях – в маркетинговых целях с вашего согласия. Данные хранятся в течение периода, указанного в договоре.

Получатели ваших персональных данных:

Mailchimp для отправки вам уведомлений- Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308. Ваши даные защищаются Соглашением об обработке данных и Стандартным договорными условиями (https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum).

Calendly для планирования ваших фотосессий- Calendly, LLC, 271 17th St NW, Ste 1000, Atlanta, GA 30363. Ваши данные защищаются Соглашением об обработке данных и Стандартным договорными условиями(https://calendly.com/dpa)

Google Drive для хранения контента ваших фотосессий- Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Ваши даные защищаются Соглашением об обработке данных и Стандартным договорными условиями (https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause)

Backblaze для резервного копирования контента ваших фотосессий – Backblaze, Inc., 500 Ben Franklin Ct, San Mateo, CA 94401, U.S. Ваши данные защищаются Соглашением об обработке данных и Стандартным договорными условиями (https://www.backblaze.com/company/dpa.html)

Format для предоставления вам контента фото сессий – Ideaform Inc. 125-720 King Street West, Suite 2000 Toronto, Ontario M5V 3S5 Canada 1.888.568.8276 Ваши данные защищаются Соглашением об обработке данных и Стандартным договорными условиями (https://www.format.com/data_processing_policy)

Prodibi для предоставления вам контента фото сессий – Probidi SA, Chemin du Bochet 80 B, 1025 St-Sulpice VD.

Remove.bg – для задач по обработке фотографий. Kaleido AI GmbH Ungargasse 37/BT1/3.3 1030 Vienna, Austria. Ваши данные защищаются Соглашением об обработке данных и Стандартным договорными условиями (https://www.remove.bg/gtc)

Персональные данные, необходимые для выполнения платежей, передаются уполномоченному обработчику Maksekeskus ASNiine 11, Таллинн 10414, Эстония.

Иные подрядчики и сервисы обработки фотографий. В случае передачи данных в страны, не обеспечивающие адекватной защиты персональных данных, ваши данные будут защищены Стандартными договорными условиями (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en).

Вы имеете следующие права:

Право доступа– вы имеете право запросить у нас копии вашей личной информации.

Право на исправление– вы имеете право попросить нас исправить личную информацию, которую вы считаете неточной. Вы также имеете право запросить у нас информацию, которую вы считаете неполной.

Право на удаление– вы имеете право попросить нас удалить вашу личную информацию при определенных обстоятельствах.

Право на ограничение обработки– вы имеете право потребовать ограничить обработку вашей личной информации при определенных обстоятельствах.

Право возражать против обработки– вы имеете право возражать против обработки вашей личной информации при определенных обстоятельствах.

Право на переносимость данных– вы имеете право потребовать, чтобы мы передали личную информацию, которую вы нам предоставили, другой организации или вам при определенных обстоятельствах.

Вы не обязаны платить за осуществление своих прав. Если вы сделаете запрос, у нас будет один месяц, чтобы ответить вам.

Пожалуйста, свяжитесь с нами по указанным выше контактным данным.если вы хотите сделать запрос.

Если у вас есть какие-либо опасения по поводу использования нами вашей личной информации, вы можете подать нам жалобу, используя указанные выше контактные данные.

Вы также можете подать жалобу в орган по защите данных, если вас не устраивает, как мы использовали ваши данные, по следующей контактной информации:

Инспекция по защите данных Эстонии (Andmekaitse Inspektsioon)

Tatari 39

10134 Tallinn

Тел. +372 6828 712

Эл. почта: [email protected]

Веб-сайт: http://www.aki.ee/