Klienditeenindusleping

English

На русском

Klienditeenindusleping

Jõustumiskuupäev: 6. märts 2024

Veebipoe www.afterimages.ee (edaspidi veebipood) omanik on Afterimages OÜ (registrikood 16195804), asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Luise tn 4-46, 10142, email: [email protected]


Müügilepingu kehtivus, toote- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad veebipoest fototeenuste ostmisel.

Veebipoes pakutavate teenuste hinnad on näidatud toodete kõrval. Saatmistasu ei kohaldata, kuna teenused ei eelda kauba füüsilist kohaletoimetamist.

Kõik hinnad on eurodes (€).

Tooteinfo esitatakse veebipoes kohe toote kõrval.

Tellimuse vormistamine

Broneerige veebisaidil fotosessiooni tüüp, kuupäev ja kellaaeg. Pärast broneerimist võtame teiega ühendust ja arutame fotosessiooni üksikasju. Kui meiega pole kokku lepitud teisiti, peate fotosessiooniks ette valmistama objektid ja asukohad.

Üks tööpäev pärast pildistamist saadame teile lingi parooliga kaitstud galeriiga, mis sisaldab vesimärgiga fotosid.

Peate fotosid vaatama 15 päeva jooksul. Kui fotod teile sobivad, peate maksma pakutud fotopakettide eest.

24 tunni jooksul pärast maksmist saadame teile lingi valitud fotopaketiga, millel pole vesimärke.

Te ei saa juba osutatud teenuste eest makstud raha tagasi, kuna saate fotosid enne ostmist vaadata.

Nõustute ja tunnistate, et me ei anna garantiisid ega võta kohustusi teenuste kvaliteedi ja muude kriteeriumide osas. Te võtate täieliku ja lõpliku vastutuse valminud fotode kvaliteedi ülevaatamise ja selliste fotode vastuvõtmise eest.

Kui fotosid ei aktsepteerita enne 15 -päevase perioodi lõppu, jätame endale õiguse fotod ja kõik nendega seotud materjalid kustutada.

Fotode põhjendatud tagasilükkamise korral on teie ainus abinõu vastavate teenuste eest maksekohustustest vabastamine. Valmis fotode muutmine võib toimuda erinevas järjekorras.

Valmis fotosid hoiame pärast tasumist 30 päeva ja jätame endale õiguse pärast seda perioodi fotod kustutada.

Igal juhul teavitame ja pakume tellimusi sellistele töötajatele ja alltöövõtjatele, keda peame teenuste osutamiseks vajalikuks (“Fotograafid”).

Me vastutame täielikult Fotograafidele nende teenuste eest tasumise eest. Me ei vastuta Fotograafide mis tahes tegude või tegevusetuse eest ning te nõustute, et teie ei nõua meilt Fotograafide tegude või tegevusetuste eest mingeid tulemusi ja hüvitisi.

Juhul, kui (a) viivitate vajalike materjalide tarnimisega või teiega seotud materjalidega seotud küsimustele vastamisega, (b) viivitusega, mis tuleneb teie taotlusest muuta oma materjale või muudest kehtiva tellimuse tingimustest, (c) vaidlusest heas usus meie vahel selles osas, kas valminud fotod vastavad kehtivas järjekorras täpsustatud nõuetele, (d) mis tahes kolmanda osapoole tegevusest tingitud viivitusest, tegevusetusest või viivitusest mis tahes kohustuse täitmisel või (e) mis tahes muu viivitus teie tegevuse tulemusena loetakse tellimuses sätestatud tarnegraafik samaväärse perioodi võrra edasi lükatuks või võidakse tellimus tagasi lükata meie äranägemise järgi. Te peate tasuma kõik mõistlikud kulud, mis on meil tekkinud seoses selliste viivitustega.

Me võime tellimuse tühistada, teavitades teid sellest 1 tund ette mis tahes saadaolevate sidevahendite abil. Lõpetamise korral ei vastuta me ega maksa teile hüvitist.

Tellimuse saab turvaliselt tasuda järgmiste Maksekeskus AS pakutavate makseviiside kaudu:

– Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay ja Liisi ID

– Visa / MasterCardi krediitkaardimakse

NB! Pangalingi makse kasutamisel kinnitage tellimus ja seejärel klõpsake nuppu „Tagasi kaupmehe juurde”.

Maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötlejale Maksekeskus AS. Leping jõustub tellimuse kinnitamisel.

Kui me ei saa mingil põhjusel tellitud teenuseid pakkuda, teavitatakse teid sellest esimesel võimalusel ja makstud raha tagastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast teate saamist.

Käesolevaga nõustute teenuste osutamiseks vajalike isikuandmete edastamisega mis tahes alltöövõtjatele ja fototöötlusteenustele. Te ei tohi meile esitada isikuandmeid, mis sisaldavad erikategooriaid või muid andmeid, mis võivad andmete rikkumise korral tekitada teile materiaalset või moraalset kahju.

Taganemisõigus

Pärast tellimuse saamist on ostjal õigus meiega sõlmitud lepingust 15 päeva jooksul taganeda.

Taganemisõigus ei kehti, kui ostja on juriidiline isik.

Taganemisõiguse kasutamiseks ei tohi te fotosessiooni sisu vastu võtta ja selle eest maksta.

Defektne kaup

Veebipood ei vastuta ostja poolt üle vaadatud ja tasutud teenuste ja fotosessiooni sisu puuduste eest.

Otseturundus ja isikuandmete töötlemine

Veebipood kasutab isikuandmeid ainult vastavalt oma Privaatsuspoliitikale.

Veebipood saadab uudiskirju ja pakkumisi ostja e-posti aadressile ainult siis, kui ostja on oma e-posti aadressi edastanud ja oma soovi otsepostituse saamise kohta avaldanud soovi neid saada.

Ostja saab igal ajal loobuda oma e-posti aadressile saadetud pakkumistest ja uudiskirjadest, andes meile sellest teada e-posti teel või järgides pakkumist sisaldava e-kirja juhiseid.

Vaidluste lahendamine

Kõik ostja kaebused veebipoe kohta tuleb saata e-postiga.

Kui ostja ja veebipood ei suuda vaidlust kokkuleppel lahendada, võib ostja pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjon on pädev lahendama ostja ja veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Vaidluste lahendamine Tarbijavaidluste komisjoni poolt on ostjale tasuta.

Ostja võib pöörduda ka Euroopa Liidu vaidluste lahendamise organite poole.

Õiguste loovutamine

Kui maksate tellimustasu, saate kõik ostetud fotodega seotud õigused, tiitlid ja huvid, tingimusel et jätame endale õiguse kasutada fotosid oma teenuste reklaamimisel.

Teie poolt tasumata valminud fotode õigusi ei anta teile üle, sealhulgas õigust isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks.

Võime teie sisu säilitada ja avalikustada, kui seda nõuab seadus või kui usume heas usus, et selline säilitamine või avalikustamine on mõistlikult vajalik, et: (i) järgida õiguslikke menetlusi, kohaldatavaid seadusi või valitsuse taotlusi; (ii) käesoleva lepingu jõustamine; (iii) kaebustele vastamine, mille kohaselt igasugune sisu rikub kolmandate isikute õigusi; või iv) kaitsta õigusi, vara, isiklikku või avalikku turvalisust.

Rikkumiseta garantii

Te garanteerite, et olete oma materjalide seaduslik omanik, et need materjalid olete seaduslikult välja töötanud või omandanud ja et selliste materjalide kasutamine ei riku kolmandate isikute õigusi.

Nõustute hüvitama ja hoidma meid kahjutuna mis tahes kahjude, nõuete, kahjuhüvitiste, kulude või kohustuste eest (sh mõistlikud advokaaditasud), mis võivad teie materjalide põhjal tekkida.

Nõustute hüvitama, kaitsma ja kaitsma meid mis tahes kohustuste, nõuete, kulude eest, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mis on tekkinud seoses mis tahes kolmanda osapoole nõudmiste, pretensioonide, hagide, kaebustega või kahjudega (A) selle lepingu rikkumise või teie konto kasutamise tõttu ; (B) mis tahes pettus või manipuleerimine teie poolt; (C) rikkumine, mis põhineb teie esitatud teabel, andmetel, failidel või muul sisul; (D) krediitkaardipettus, mis põhineb teie esitatud teabel; või (E) maksekohustuste rikkumine. Nõustute tegema kõik endast oleneva, et teha meiega koostööd igasuguse nõudmise, nõude, hagi või kohtuasja kaitsmiseks. Jätame endale õiguse kaitsta kõiki teile hüvitamisele kuuluvaid küsimusi ainuõiguslikult.

Vastutusest loobumine

TEENUSED OSUTATAKSE “NAGU ON”. SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSEs ULATUSES, LOOBUme  KÕIGIST ESITUSTEST JA GARANTIIDEST, SELGESÕNALISELT JA KAUDSELT, MIS TAHES TEABE, TEENUSTE, TOODETE JA MATERJALIDE OSAS, KAASA arvatud ARVUTIVIIRUSED VÕI MUUD TÄIENDAVAD GARANTIID, MIS TEKIVAD TEHINGUST VÕI TOIMIMISEST.

Vastutus

Mitte mingil juhul ei vastuta me teie ees tulenevate, juhuslike, kaudsete, karistuslike või eriliste kahjude või kasumi, andmete, äri või firmaväärtuse kaotamise eest, olenemata sellest, kas selline vastutus põhineb lepingu rikkumisel, deliktil, rangel vastutusel, garantiide rikkumine, olulise eesmärgi ebaõnnestumisest või muul viisil ning isegi kui neid on teavitatud selliste kahjude tõenäosusest. Me ei vastuta valminud fotode muudatuste eest, mis on tehtud pärast nende edastamist teile.

Kõik meie käesolevast lepingust tulenevad kohustused on eranditult piiratud ja mitte rohkem kui (a) 100 eurot või (b) teie poolt käesoleva lepingu alusel tehtud maksete kogusumma ühe (1) kuu jooksul vahetult enne sellist avaldust . See piirang on mõeldud kehtima igasuguse vastutuse või tegevuse põhjuse kohta, mis on eeldatav ja tekkiv, kui seadus ei keela teisiti.

Me ei vastuta teie pakutava sisu eest, kuid jätame endale õiguse uurida ja võtta asjakohaseid kohtumenetlusi kõigi vastu, kes oma äranägemise järgi rikuvad seda sätet, sealhulgas, kuid mitte ainult, solvava sisu eemaldamine veebisaidilt, selliste rikkujate konto peatamine või lõpetamine ning rikkumisest teatamine õiguskaitseorganitele.

Selles ulatuses, mis on vajalik selleks, et saaksime teile veebisaidi mis tahes teenuseid ja funktsioone pakkuda ning samuti veebisaiti kasutada, annate käesolevaga meile, meie sidusettevõtetele, tütarettevõtetele ja volitatud tarnijatele mitte-eksklusiivse tasuta üleantava õiguse kasutada, kuvada, reprodutseerida ja levitada sellist sisu ainult veebisaidi funktsionaalsuse säilitamiseks.

Piirangud

Veebisait võib sisaldada profiile, e -posti süsteeme, ajaveebe, teadetetahvleid, vestlusalasid, uudistegruppe, foorumeid, kogukondi ja / või muid side- või suhtlusvahendeid, mis võimaldavad teil meiega suhelda. Selliseid tööriistu saate kasutada ainult vastava teemaga seotud sõnumite ja materjalide saatmiseks ja vastuvõtmiseks mis on asjakohase ja asjakohase foorumi jaoks asjakohased.

Nõustute mitte tegema veebisaidil järgmist:

 • Laimama, kuritarvitama, ahistama, jälitama, ähvardama või muul viisil rikkuma teiste seaduslikke õigusi (näiteks, kuid mitte ainult, eraelu puutumatust ja avalikustamist);
 • Avaldada, postitada, üles laadida, levitada või jagada mis tahes roppe, laimavaid, õigusi rikkuvaid, rõve või ebaseaduslikke teemasid, nime, materjali või teavet;
 • Laadida üles või esitada muul viisil solvavat ja/või kahjulikku sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, sisu, mis pooldab, toetab, kiidab heaks või propageerib rassismi, fantaasiat, vihkamist või mis tahes liiki füüsilist kahju mis tahes üksikisiku või üksikisikute rühma vastu;
 • Kasutada veebisaiti mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil, sealhulgas, kuid mitte ainult, materjalide pakkumiseks, mis rikuvad kohalikku, osariigi, riiklikku või rahvusvahelist õigust;
 • Muuta, kohandada, sobitada, reprodutseerida, levitada, tõlkida, luua tuletatud teoseid või kohandusi, avalikult kuvada, müüa, kaubelda või mis tahes viisil kasutada veebisaiti, välja arvatud juhul, kui see on selgesõnaliselt lubatud;
 • Laadida üles faile, mis sisaldavad tarkvara või muud materjali, mis rikub kolmanda osapoole intellektuaalomandi õigusi (või eraelu puutumatuse või avalikustamise õigusi);
 • Laadida üles faile, mis sisaldavad viirusi, troojalasi, rikutud faile või muud sarnast tarkvara, mis võib kahjustada teise arvuti tööd;
 • Postitada või laadida üles sisu, mille kasutamiseks te pole saanud vajalikke õigusi ega lube;
 • eemaldada, mööda hiilida, keelata, kahjustada või muul viisil häirida veebisaidi mis tahes turvalisusega seotud funktsioone või funktsioone mis panevad jõusse veebisaidi kasutamise piirangud;
 • Reklaamida või pakkuda veebisaidi kaudu mis tahes kaubanduslikul eesmärgil kaupu või teenuseid, mis ei ole seotud veebisaidi kaudu pakutavate teenustega;
 • Kasutada veebisaiti mõne muu ettevõtte, veebisaidi või teenuse hankimiseks või muul viisil teiste kasutajatega töölevõtmiseks, lepingute sõlmimiseks või muul eesmärgil, mis ei ole seotud veebisaidi kasutamisega, nagu siin kirjeldatud;
 • Viia läbi või edastada uuringuid, võistlusi, püramiidskeeme või ahelkirju;
 • Esineda teise isikuna või lubada mõnel teisel isikul või üksusel kasutada teie identiteeti kommentaaride postitamiseks või vaatamiseks;
 • Vihjata või viidata, et kõik teie avaldused on meie poolt heaks kiidetud ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta;
 • Veebisaidi mis tahes osa juurde pääsemiseks, allalaadimiseks, kraapimiseks või indekseerimiseks kasutada mis tahes robotit, ämblikku, saidiotsingu/-otsingu rakendust või muud automatiseeritud seadet, protsessi või vahendit;
 • Pöördprojekteerida veebisaidi mis tahes osa;
 • Häkkida või häirida veebisaiti, selle servereid või mis tahes ühendatud võrke või rikkuda veebisaidiga ühendatud võrkude nõudeid, protseduure, eeskirju või reegleid.
 • Kohandada, muuta, litsentsida, all-litsentsida või tõlkida veebisaiti isiklikuks või äriliseks kasutamiseks;
 • Eemaldada või muuta visuaalselt või muul viisil meile kuuluvaid autoriõigusi, kaubamärke või varalisi kaubamärke või õigusi;
 • Laadida üles sisu, mis pakub materjale või juurdepääsu materjalidele, milles kasutatakse alla 18 -aastaseid inimesi kuritahtlikult, vägivaldselt või seksuaalselt;
 • Kasutada veebisaiti teiste kasutajate kasutajanimede ja/või e -posti aadresside kogumiseks elektroonilisel või muul viisil;
 • Pärast konto peatamist või lõpetamist registreeruda erinevate kasutajanimede või identiteetide all;
 • Veebisaidist või sellega seotud tasudest kõrvalehoidmiseks, mida tuleb veebisaidi kaudu teha.

Mitmesugused

Käesolevat Lepingut tõlgendatakse, seletatakse ja kohaldatakse vastavalt Eesti seadustele ja neid reguleeritakse, arvestamata õiguskonflikte, mis võivad põhjustada mis tahes muu õiguse kohaldamist peale Eesti õiguse.

Käesolevaga annate meile kirjaliku loa edastada teie poolt seoses teenuste osutamisega kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele teenusepakkujatele ja analüütikutele, et pakkuda, analüüsida ja muuta teenuseid, samuti kuvada reklaammaterjale, sealhulgas ristandmeid -piiriülesed ülekanded väljaspool Euroopa majanduspiirkondi.

Kõik meie intellektuaalomandi õigused, nagu tekst, graafika, toimetuslik sisu, andmed, vormindamine, graafikud, kujundused, HTML, välimus ja ilme, fotod, muusika, helid, pildid, tarkvara, videod, kujundused, kirjatüübid ja muu sisu (ühiselt „Omandatud Materjal ”), mida te veebisaidil näete või läbi loete, on meie omand, välja arvatud kasutaja loodud sisu, mis on meile käesoleva Lepingu kohaselt litsentseeritud. Omandatud Materjal on kaitstud kõikides vormides, meedias ja tehnoloogiates, mis on praegu teada või mida edaspidi arendatakse. Omandatud Materjal on kaitstud siseriiklike ja rahvusvaheliste autoriõigust, patente ning muid omandiõigusi ja seadusi käsitlevate seadustega. Te ei tohi veebisaidilt midagi kopeerida, alla laadida, kasutada, ümber kujundada, ümber seadistada ega uuesti edastada ilma meie selgesõnalise eelneva kirjaliku nõusolekuta ja vajadusel teie sisu õiguste omanikuna. Sellise omandiõigusega Materjali igasugune kasutamine, välja arvatud seal lubatud, on selgesõnaliselt keelatud ilma meie eelneva loata ja vajaduse korral teie sisu õiguste omanikuna.

Meie teenindusmärgid ja kaubamärgid, sealhulgas, kuid mitte ainult, meie logod, on meile kuuluvad teenusemärgid. Kõik muud veebisaidil ilmuvad kaubamärgid, teenusemärgid, logod ja/või kaubanimed on nende vastavate omanike omand. Te ei tohi kopeerida ega kasutada ühtegi neist kaubamärkidest, logodest ega ärinimedest ilma omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Veebisait võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele, reklaamijatele, teenustele, eripakkumistele või muudele sündmustele või tegevustele („Kolmanda osapoole teenused”), mis ei kuulu meile ega ole meie kontrolli all. Me ei toeta ega võta endale vastutust selliste Kolmandate osapoolte teenuste ega nende operaatorite eest. Kui pääsete veebisaidilt juurde Kolmanda osapoole teenusele, teete seda omal vastutusel ja mõistate, et käesolev Leping ei kehti teile sellise Lolmanda osapoole teenuse kasutamise kohta. Vabastate meid selgesõnaliselt igasugusest vastutusest, mis tuleneb Kolmanda osapoole teenuse kasutamisest. Lisaks on teie tehingud veebisaidil leiduvate Kolmandate osapoolte teenustega või nendes osalemine, sealhulgas maksmine ja kauba kohaletoimetamine, ning muud tingimused (näiteks garantiid) ainult teie ja selliste Kolmandate osapoolte teenuste operaatorite vahel. Te nõustute, et me ei vastuta mis tahes kahju või kahju eest, mis on seotud teie suhtlemisega selliste Kolmandate osapoolte teenuste operaatoritega.

Ootame teie tagasisidet teenuste ja veebisaidi kohta. Kui ei ole sõnaselgelt teisiti deklareeritud, loetakse teie poolt meile saadetud teated mittekonfidentsiaalseks. Nõustute, et võime otsustada sellist sisu oma äranägemise järgi avalikustada. Nõustute lubama meil sellist sisu tasuta kasutada, vaadata, muuta, kohandada ja muuta konteksti või teha muid muudatusi, mida peame vajalikuks.

Austame teiste intellektuaalomandit ja eeldame, et teete sama. Kui arvate heas usus, et veebisaidil saadaolev sisu rikub kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi, saatke meile järgmine teave:

autoriõigusega kaitstud teose, mida teie arvates on rikutud, kirjeldus, sealhulgas URL (Interneti -aadress) või mõni muu konkreetne asukoht veebisaidil, kus teie arvates rikutakse materjali. Lisage piisavalt teavet, et saaksime materjalid üles leida ja selgitada, miks teie arvates rikkumine aset leidis;

autoriõigusega kaitstud teose originaali või volitatud koopia asukoha kirjeldus – näiteks URL (Interneti -aadress), kuhu see postitatakse, või raamatu nimi, milles see avaldati;

teie aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;

teie avaldus, et teil on heas usus veendumus, et vaidlusalune kasutamine ei ole autoriõiguse omaniku, tema esindaja või seaduse poolt volitatud;

teie avaldus, mis on tehtud võltsimise eest, et teie teatises sisalduv teave on täpne ja tunnete autoriõiguste tegelikku omanikku või olete volitatud autoriõiguse omaniku nimel tegutsema;

autoriõiguse omaniku või autoriõiguse omaniku nimel tegutsema volitatud isiku elektrooniline või füüsiline allkiri.

Üldsätted

Jätame endale õiguse käesoleva Lepingu mis tahes osa igal ajal ühepoolselt eemaldada või muuta. Teavitame teid, postitades uuendatud Lepingu veebisaidile. Teie veebisaidi kasutamine pärast uuendatud versiooni avaldamist tähendab, et nõustute uuendatud lepinguga. Kui te ei nõustu selle Lepinguga, ei ole teil õigust veebisaidil tellimusi esitada.

Veebisait ja teenused ei ole lastele kasutamiseks. Kui olete 18 -aastane või vanem, saate veebisaiti kasutada. Palun ärge esitage veebisaidile alla 18 -aastaste laste isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui nende vanemate või seaduslike eestkostjate selgesõnaline luba on nõuetekohaselt saadud.

Te ei tohi veebisaidile juurde pääseda ja seda kasutada, kui elate territooriumil, mis kuulub OFACi ja/või ELi hallatavate majandus- ja finantssanktsioonide nimekirja, või kui teil on selliseid sanktsioone muul viisil või kui oleme teile varem keelanud juurdepääsu ja veebisaidi kasutamise ja/või olete sulgenud oma veebisaidi konto.

Veebisaidi kasutamiseks peate esitama teabe, mida oleme teie konto loomiseks taotlenud. Nõustute esitama tõelist, täpset ja täielikku teavet, nagu on märgitud registreerimisvormis ja kõikidel veebisaidi juurdepääsuvormidel, ning ajakohastama seda teavet, et säilitada selle tõesus, täpsus ja täielikkus.

Teie vastutate oma konto parooli konfidentsiaalsuse eest. Samuti vastutate kõigi oma kontoga seotud toimingute eest. Te garanteerite ja nõustute, et igaüks, kes veebisaiti teie parooliga kasutab, olete teie või volitatud teie nimel tegutsema. Nõustute meid kohe teavitama, kui kahtlustate oma konto volitamata kasutamist. Me ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida, kui keegi teine ​​teie parooli kasutab teie teadmata või ilma.

Customer Service Agreement

Effective date: Mart 6, 2024

The owner of the online store www.afterimages.ee (hereinafter referred to as the online store) is Afterimages OÜ (registry code 16195804), located at Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Luise tn 4-46, 10142, email: [email protected]

The validity of contract of sale, product and price information

The conditions of sale apply to purchases of photography services from the online store.

The prices of the services offered in the online store are indicated next to the products. A fee for shipping does not apply as the services do not presume physical delivery of goods.

All prices are in Euros (€).

Product information is provided immediately adjacent to the product in the online store.

Placing an order

Choose photo session type and book the photo session date and time on the website. After the booking we will contact you and discuss the details of the photo session. You will have to prepare models and locations for photo shooting unless otherwise agreed with us.

After one business day after the photo session we will send you a link with the password-protected gallery containing watermarked photos.

You shall review the photos within 15 days. If the photos are suitable for you, you shall pay for any of the offered photo packages.

Within 24 hours after payment we will send you a link with the chosen photo package without watermarks.

You will not be entitled to a refund of any fees paid for the services that have already been paid due to the fact that you may review the photos before purchase.

You accept and acknowledge that we provide no warranties and bear no obligations on quality and other criteria of the services. You take full and final responsibility for review of the quality of the completed photography and for acceptance of such photographs.

If the photographs will not be accepted until the end of the 15 days period, we reserve the right to delete the photographs and any related materials.

In the event of a justified rejection of the photographs, your sole remedy shall be release of payment obligations for the respective services. Alterations to the completed photographs may be provided subject to a different order.

We shall retain the completed photographs for a period of 30 days after payment and reserve the right to delete the photographs after this period.

In each case we will notify and offer the orders to such employees and subcontractors as we deem necessary to perform the services (“Photographers”).

We shall be wholly responsible for payment to the Photographers of their services. We shall not be liable for any acts or omissions by the Photographers, and you agree not to demand any performance and compensation from us for the acts or omissions of the Photographers.

In the event of (a) your delay in delivering necessary materials or responding to questions relating to you materials, (b) a delay due to your request for changes to your materials or any other terms of the applicable order, (c) a dispute in good faith between us as to whether completed photographs meet the requirements specified in the applicable order, (d) a delay due to any third party’s act, failure to act or delay in performing any obligation whatsoever, or (e) any other delay incurred as a result of your actions, the delivery schedule set forth in the order shall be deemed postponed for an equivalent period or the order may be rejected by our sole discretion. You shall pay for all reasonable expenses incurred by us in connection with any such delay.

We may terminate any order with a 1 hour notice to you by any available contact means. In the event of termination we shall not be liable and shall not pay any compensation to you.

The order can be paid securely via the following payment methods provided by Maksekeskus AS:

– Estonian bank links: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay and Liisi ID

– Visa / MasterCard credit card payments

NB! When using a bank link payment confirm the order and then click on the ‘Return to merchant’ button.

The personal data necessary for the execution of payments is transferred to authorized processor Maksekeskus AS. The contract enters into force when we confirm the order.

If we cannot provide the ordered services for any reason, you will be informed as soon as possible and the money paid will be refunded promptly, but no later than within 14 days of receiving the notification.

You hereby consent to transfer of personal data necessary for provision of the services to any subcontractors and photo processing services. You shall not provide any personal data to us which include special categories of data or any other data which may result in tangible or moral damages to you in case of data breach.

Right of withdrawal

After receiving the order, the purchaser has the right to withdraw from the contract entered into with us within 15 days.

The right of withdrawal does not apply if the purchaser is a legal person.

To exercise the right of withdrawal, you must not accept and pay for the photo session content.

Defective goods

The online store is not liable for any defects of the services and photo session content which was reviewed and paid by the purchaser.

Direct marketing and processing of personal data

The online store only uses the personal data according to its Privacy Policy.

The online store sends newsletters and offers to the purchaser’s e-mail address only if the purchaser has expressed their wish to receive them by providing their e-mail address and indicating their desire to receive direct mail.

The purchaser is able to opt-out of offers and newsletters sent to their e-mail address at any time by letting us know via e-mail or by following the instructions in an e-mail containing an offer.

Settlement of disputes

All complaints made by a purchaser about the online store must be e-mailed.

If the purchaser and the online store are not able to settle the dispute by agreement, the purchaser may contact the Consumer Dispute Committee. The Consumer Dispute Committee is competent to resolve disputes arising from a contract between a purchaser and the online store. The resolution of disputes by the Consumer Dispute Committee is free of charge for the purchaser.

A purchaser may also turn to the dispute resolution bodies of the European Union.

Assignment of rights

Subject to your payment of the fees for the order, you obtain all right, title and interest in and to any and all purchased photographs, provided that we reserve the right to use the photographsin advertising of our services.

The rights to the completed photographs not paid by you shall not vest to you, including the right of personal non-commercial use.

We may preserve your content and may also disclose the content if required to do so by law or in the good faith belief that such preservation or disclosure is reasonably necessary to: (i) comply with legal processes, applicable laws or government requests; (ii) enforce this agreement; (iii) respond to claims that any content violates the rights of third parties; or (iv) protect the rights, property, or personal safety of us or the public.

Non infringement warranty

You warrant that you are the lawful owner of your materials, that such materials have been lawfully developed or acquired by you, and that use of such materials will not infringe on any third party rights.

You agree to indemnify and hold us harmless from any and all losses, claims, damages, expenses or liabilities (including reasonable attorneys’ fees) which we may incur based on your materials.

You agree to indemnify, defend and hold us harmless from and against any and all liabilities, claims, costs, including reasonable attorneys’ fees, incurred by us in connection with any third party demand, claim, action, suit, or loss arising as a result of, in connection with, or for (A) any breach by you of this Agreement or any use of your account; (B) any fraud or manipulation by you; (C) infringement based on information, data, files or other content submitted by you; (D) credit card fraud based on any information submitted by you; or (E) breach of payment obligations. You agree to use your best efforts to cooperate with us in the defense of any demand, claim, action or lawsuit. We reserve the right to assume the exclusive defense of any matter subject to indemnification by you.

Disclaimers

THE SERVICES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” BASIS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, WE DISCLAIM ALL REPRESENTATIONS AND WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO ANY INFORMATION, SERVICES, PRODUCTS, AND MATERIALS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, NON-INFRINGEMENT, FREEDOM FROM COMPUTER VIRUS, AND IMPLIED WARRANTIES ARISING FROM COURSE OF DEALING OR COURSE OF PERFORMANCE.

Liability

In no event we will be liable to you for consequential, incidental, indirect, punitive or special damages, or loss of profits, data, business or goodwill, regardless of whether such liability is based on breach of contract, tort, strict liability, breach of warranties, failure of essential purpose, or otherwise, and even if advised of the likelihood of such damages. We shall not bear any responsibility for changes made to any completed photographs following delivery thereof to you.

Our any and all liabilities resulting from this Agreement are, without exception, limited to and at a maximum equal to the lesser of (a) 100 euro or (b) the total payments made by you hereunder within one (1) month immediately preceding any such claim. It is intended that this limitation apply to any and all liability or cause of action however alleged or arising, unless otherwise prohibited by law.

We are not responsible for the content provided by you, however we reserve the right to investigate and take appropriate legal action against anyone who, in our sole discretion, violates this provision, including, without limitation, removing the offending content from the website, suspending or terminating the account of such violators and reporting you to the law enforcement authorities.

To the extent necessary in order for us to provide you with any of the services and features of the website and in order to enable usage of the website, you hereby grant us, our affiliates, subsidiaries and the aforementioned suppliers, a non-exclusive, royalty-free, transferable right to use, display, reproduce and distribute such content exclusively for the purpose of maintaining the functionality of the website features.

Limitations

The website may contain profiles, e-mail systems, blogs, message boards, chat areas, newsgroups, forums, communities and/or other message or communication facilities that allow you to communicate with us. You may only use such community areas to send and receive messages and materials that are relevant and proper to the applicable forum.

You agree not to engage in any of the following conduct on the website:

 • Defame, abuse, harass, stalk, threaten or otherwise violate the legal rights (such as, but not limited to, rights of privacy and publicity) of others;
 • Publish, post, upload, distribute or disseminate any profane, defamatory, infringing, obscene or unlawful topic, name, material or information;
 • Upload or otherwise provide content that is offensive and/or harmful, including, but not limited to, content that advocates, endorses, condones or promotes racism, bigotry, hatred or physical harm of any kind against any individual or group of individuals;
 • Use the website for any illegal purpose, including, but not limited to providing materials in violation of local, state, national, or international law;
 • Modify, adapt, appropriate, reproduce, distribute, translate, create derivative works or adaptations of, publicly display, sell, trade, or in any way exploit the website, except as expressly authorized by this Agreement;
 • Upload files that contain software or other material that violates the intellectual property rights (or rights of privacy or publicity) of any third party;
 • Upload files that contain viruses, Trojans, corrupted files, or any other similar software that may damage the operation of another computer;
 • Post or upload any content to which you have not obtained any necessary rights or permissions to use accordingly;
 • Remove, circumvent, disable, damage or otherwise interfere with any security-related features of the website or features that enforce limitations on the use of the website;
 • Advertise or offer to sell any goods or services for any commercial purpose through the website which are not relevant to the services offered through the website;
 • Use the website to solicit for any other business, website or service, or otherwise contact other users for employment, contracting or any purpose not related to the use of the website as set forth herein;
 • Conduct or forward surveys, contests, pyramid schemes, or chain letters;
 • Impersonate another person or allow any other person or entity to use your identification to post or view comments;
 • Imply or indicate that any statements you makes are endorsed by us, without our prior written consent;
 • Use any robot, spider, site search/retrieval application, or other automated device, process or means to access, retrieve, scrape, or index any portion of the website;
 • Reverse engineer any portion of the website;
 • Hack or interfere with the website, its servers or any connected networks or disobey any requirements, procedures, policies or regulations of networks connected to the website.
 • Adapt, alter, license, sublicense or translate the website for your own personal or commercial use;
 • Remove or alter, visually or otherwise, any copyrights, trademarks or proprietary marks or rights owned by us;
 • Upload content that provides materials or access to materials that exploit people under the age of 18 in an abusive, violent or sexual manner;
 • Use the website to collect usernames and/or email addresses of other users by electronic or other means;
 • Register under different usernames or identities, after your account has been suspended or terminated;
 • To circumvent the website or any associated fees which shall be done via the website.

Miscellaneous

This Agreement shall be construed, interpreted and enforced in accordance with and shall be governed by the laws of Estonia without regard to conflict of law principles that would result in the application of any law other than the law of Estonia.

You hereby provide written authorization to us to transfer your personal data collected by us from you pursuant to providing the services to third party service and analytics providers for the purpose of providing, analysing and modifying the services, and demonstrating advertising materials, including cross-border transfers outside European Economic Area.

All our intellectual property rights such as text, graphics, editorial content, data, formatting, graphs, designs, HTML, look and feel, photographs, music, sounds, images, software, videos, designs, typefaces and other content (collectively “Proprietary Material”) that you see or read through the website is owned by us, excluding any user-generated content licensed to us pursuant to this Agreement. Proprietary Material is protected in all forms, media and technologies now known or hereinafter developed. The Proprietary Material is protected by the domestic and international laws on copyright, patents, and other proprietary rights and laws. You may not copy, download, use, redesign, reconfigure, or retransmit anything from the website without our express prior written consent and, if applicable, the holder of the rights to your content. Any use of such Proprietary Material, other than as permitted therein, is expressly prohibited without our prior permission and, if applicable, the holder of the rights to your content.

Our service marks and trademarks, including, without limitation, our logos, are service marks owned by us. Any other trademarks, service marks, logos and/or trade names appearing on the website are the property of their respective owners. You may not copy or use any of these marks, logos or trade names without the express prior written consent of the owner.

The website may contain links to third-party websites, advertisers, services, special offers, or other events or activities (“Third Party Services”) that are not owned or controlled by us. We do not endorse or assume any responsibility for any such Third Party Services or their operators. If you access a Third Party Service from the website, you do so at your own risk, and you understand that this Agreement does not apply to your use of such Third Party Service. You expressly release us from any and all liability arising from your use of any Third Party Service. Additionally, your dealings with or participation in Third Party Services found on the website, including payment and delivery of goods, and any other terms (such as warranties) are solely between you and the operators of such Third Party Services. You agree that we shall not be responsible for any loss or damage of any sort relating to your dealings with such Third Party Services operators.

We welcome your feedback about the services and the website. Unless otherwise expressly declared, any communications sent to us by you are deemed to be submitted on a non-confidential basis. You agree that we may decide to publicize such contents at its own discretion. You agree to authorize us to make use of such contents for free, and revise, modify, adjust and change contextually, or make any other changes as we may deem appropriate.

We respect the intellectual property of others and expect you to do the same. If you believe, in good faith, that any content available on the website infringes any intellectual property rights of any third party, please send the following information to the us:

a description of the copyrighted work that you think has been infringed, including the URL (Internet address) or another specific location on the website where the material you think to be infringed is located. Include enough information to allow us to locate the materials and explain why you think an infringement has taken place;

a description of the location where the original or an authorized copy of the copyrighted work exists – for example, the URL (Internet address) where it is posted or the name of the book in which it has been published;

your address, telephone number and e-mail address;

a statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent or the law;

a statement by you, made under penalty of perjury, that the information in your notice is accurate and that you know the real copyright owner or authorized to act on the copyright owner’s behalf;

an electronic or physical signature of the owner of the copyright or the person authorized to act on behalf of the owner of the copyright interest.

General provisions

We reserve the right at all times to remove or modify any part of this Agreement unilaterally. We shall notify you by posting an updated Agreement on the website. Your use of the website after posting the updated version shall mean your acceptance of the updated Agreement. If you do not agree with this Agreement, you are not eligible to submit orders on the website.

The website and the services are not for use by children. You are eligible to use the website if you are 18 years and older. Please do not submit on the website any personal data of children below the age of 18 unless express permission of their parents or legal guardians was duly obtained.

You must not access and use the website if you reside in the territory included in the economic and financial sanctions lists maintained by OFAC and/or EU, or are subject to such sanctions in any other way, or if we have previously banned you from accessing and using the website and/or closed your account on the website.

In order to use the website you must provide information requested by us which will create your account. You agree to provide true, accurate and complete information as prompted by the registration form and all forms you access on the website, and to update this information to maintain its truthfulness, accuracy and completeness.

You are responsible for maintaining confidentiality of your account password. You are also responsible for all activities that occur in connection with your account. You warrant and undertake to us that any person using the website with your password is you or is authorized to act for you. You agree to notify us immediately if you suspect any unauthorized use of your account. We will not be liable for any loss that you may incur as a result of someone else using your password, either with or without your knowledge.

Соглашение об обслуживании

 

Дата вступления в силу: 6 марта 2024 года.

Владелец интернет-магазина www.afterimages.ee (далее – интернет-магазин) – Afterimages OÜ (регистрационный код 16195804), адрес: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Luise tn 4-46, 10142, электронная почта: [email protected]

 

Срок действия возмездной сделки, информация о продукте и цене

Соглашение распространяются на покупку услуг фотографии в интернет-магазине.

Цены на услуги, предлагаемые в интернет-магазине, указаны рядом с товарами. Плата за доставку не взимается, поскольку услуги не предполагают физической доставки товаров.

Все цены указаны в евро (€).

Информация о продукте размещена непосредственно рядом с продуктом в интернет-магазине.

Размещение заказа

Забронируйте тип фотосессии, дату и время на сайте. После бронирования мы свяжемся с вами и обсудим детали фотосессии. Вам будет необходимо подготовить объекты и локации для фотосессии, если с нами не согласовано иное.

Через один рабочий день после фотосессии мы отправим вам ссылку с защищенной паролем галереей, содержащей фотографии с водяными знаками.

Вы должны просмотреть фотографии в течение 15 дней. Если фотографии вам подходят, вы должны оплатить любой из предложенных пакетов фотографий.

В течение 24 часов после оплаты мы отправим вам ссылку с выбранным пакетом фотографий без водяных знаков.

Вы не имеете права на возврат любых денежных средств, уплаченных за уже оказанные услуги, поскольку вы можете просмотреть фотографии перед покупкой.

Вы соглашаетесь и признаете, что мы не даем никаких гарантий и не несем никаких обязательств по качеству и другим критериям услуг. Вы берете на себя полную и окончательную ответственность за проверку качества выполненной фотографии и за принятие таких фотографий.

Если фотографии не будут приняты до конца 15-дневного периода, мы оставляем за собой право удалить фотографии и любые связанные с ними материалы.

В случае обоснованного отказа от фотографий вашим единственным средством правовой защиты будет освобождение от платежных обязательств за соответствующие услуги.

В готовые фотографии могут быть внесены изменения в другом заказе.

Мы сохраняем готовые фотографии в течение 30 дней после оплаты и оставляем за собой право удалить фотографии по истечении этого срока.

В каждом случае мы будем уведомлять и предлагать заказы таким сотрудникам и субподрядчикам, которые мы сочтем необходимыми для оказания услуг («фотографы»).

Мы несем полную ответственность за оплату фотографам их услуг. Мы не несем ответственности за какие-либо действия или бездействие фотографов, и вы соглашаетесь не требовать от нас каких-либо действий и компенсации за действия или бездействие фотографов.

В случае (а) вашей задержки в предоставлении необходимых материалов или ответа на вопросы, относящиеся к вашим материалам, (б) задержки из-за вашего запроса на изменение ваших материалов или любых других условий применимого заказа, (в) добросовестного спора между нами относительно того, соответствуют ли готовые фотографии требованиям, указанным в применимом заказе, (d) задержки из-за действий любой третьей стороны, выразившихся в бездействии или задержке выполнения каких-либо обязательств, или (e) любой другой возникшей задержки в результате ваших действий, срок оказания услуг, указанный в заказе, будет считаться отложенным на эквивалентный период, или заказ может быть отклонен по нашему собственному усмотрению. Вы должны оплатить все разумные расходы, понесенные нами в связи с любой такой задержкой.

Мы можем отменить любой заказ, уведомив вас за 1 час любым доступным способом связи. В случае расторжения мы не несем ответственности и не выплачиваем вам компенсацию.

Заказ можно безопасно оплатить следующими способами оплаты, предоставляемыми Maksekeskus AS:

– Ссылки на эстонские банки: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay и Liisi ID

– Платежи кредитной картой Visa / MasterCard

NB! При использовании платежа по банковской ссылке подтвердите заказ, а затем нажмите кнопку «Вернуться к продавцу».

Персональные данные, необходимые для осуществления платежей, передаются уполномоченному обработчику Maksekeskus AS. Договор вступает в силу после подтверждения заказа.

Если мы не можем предоставить заказанные услуги по какой-либо причине, вы будете проинформированы об этом как можно скорее, и уплаченные деньги будут возвращены незамедлительно, но не позднее, чем в течение 14 дней с момента получения уведомления.

Настоящим вы соглашаетесь на передачу персональных данных, необходимых для оказания услуг, любым субподрядчикам и службам обработки фотографий. Вы не должны предоставлять нам какие-либо личные данные, которые включают особые категории данных или любые другие данные, которые могут привести к материальному или моральному ущербу для вас в случае утечки данных.

Право отказа

После получения заказа покупатель имеет право отказаться от заключенного с нами договора в течение 15 дней.

Право отказа не применяется, если покупатель является юридическим лицом.

Чтобы воспользоваться правом отказа, вы не должны принимать и оплачивать контент фотосессии.

Неисправности

Интернет-магазин не несет ответственности за дефекты услуг и содержания фотосессии, которые были просмотрены и оплачены покупателем.

Прямой маркетинг и обработка личных данных

Интернет-магазин использует личные данные только в соответствии со своей Политикой конфиденциальности.

Интернет-магазин отправляет информационные бюллетени и предложения на адрес электронной почты покупателя только в том случае, если покупатель выразил свое желание получать их, указав свой адрес электронной почты и указав свое желание получать прямую почтовую рассылку.

Покупатель может отказаться от предложений и информационных сводок, отправляемых на его адрес электронной почты, в любое время, сообщив нам об этом по электронной почте или следуя инструкциям в электронном письме, содержащем предложение.

Урегулирование споров

Все претензии, предъявляемые покупателем к интернет-магазину, необходимо отправлять по электронной почте.

Если покупатель и интернет-магазин не могут урегулировать спор по соглашению, покупатель может обратиться в Комитет по потребительским спорам. Комитет по потребительским спорам компетентен разрешать споры, возникающие из контракта между покупателем и интернет-магазином. Разрешение споров Комитетом по потребительским спорам для покупателя является бесплатным.

Покупатель также может обратиться в органы по разрешению споров Европейского Союза.

Передача прав

При условии оплаты вами вознаграждения за заказ вы получаете все права, титулы и интересы в отношении любых приобретенных фотографий, при условии, что мы оставляем за собой право использовать фотографии в рекламе наших услуг.

Права на готовые фотографии, не оплаченные вами, не переходят вам, включая право на личное некоммерческое использование.

Мы можем сохранить ваш контент, а также можем раскрыть его, если это требуется по закону или если мы добросовестно полагаем, что такое сохранение или раскрытие разумно необходимо для: (i) соблюдения юридических процедур, применимых законов или правительственных запросов; (ii) обеспечения выполнения настоящего соглашения; (iii) ответа на жалобы о том, что какой-либо контент нарушает права третьих лиц; или (iv) защиты прав, собственности, личной или общественной безопасности.

Гарантия ненарушения прав

Вы гарантируете, что являетесь законным владельцем своих материалов, что такие материалы были законно разработаны или приобретены вами, и что использование таких материалов не будет нарушать какие-либо права третьих лиц.

Вы соглашаетесь освободить и обезопасить нас от любых убытков, претензий, убытков, расходов или обязательств (включая разумные гонорары адвокатов), которые мы можем понести на основании ваших материалов.

Вы соглашаетесь возмещать, защищать и оградить нас от любых обязательств, претензий, затрат, включая разумные гонорары адвокатов, понесенных нами в связи с любыми требованиями, претензиями, действиями, исками или убытками третьих лиц, возникающими в результате, в связи или в отношении (А) любого нарушения вами настоящего Соглашения или любого использования вашей учетной записи; (B) любого мошенничества или манипуляций с вашей стороны; (C) нарушений на основании информации, данных, файлов или другого контента, предоставленного вами; (D) мошенничества с кредитными картами на основании любой предоставленной вами информации; или (E) нарушения платежных обязательств. Вы соглашаетесь приложить все усилия для сотрудничества с нами в защите любых требований, претензий, действий или судебных исков. Мы оставляем за собой право взять на себя исключительную защиту по любому вопросу, подлежащему возмещению с вашей стороны.

Заявление об ограничении ответственности

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА ОСНОВЕ «КАК ЕСТЬ». В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ, МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ВСЕХ ЗАЯВЛЕНИЙ И ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, УСЛУГ, ПРОДУКТОВ И МАТЕРИАЛОВ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ГОДНОСТИ ДЛЯ, ОТСУТСТВИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ И ИНЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ СДЕЛКИ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЯ.

Ответственность

Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности перед вами за косвенные, случайные, косвенные, штрафные или особые убытки или упущенную выгоду, ущерб данным, чести, достоинству и деловой репутации, независимо от того, основана ли такая ответственность на нарушении контракта, правонарушении, строгой ответственности, нарушении гарантий, нарушения основной цели или ином, даже при наличии факта сообщения о вероятности таких убытков. Мы не несем ответственности за изменения, внесенные в какие-либо завершенные фотографии после их передачи вам.

Все наши обязательства, вытекающие из настоящего Соглашения, без исключения ограничены и равны не более чем (а) 100 евро или (б) общей сумме платежей, произведенных вами по настоящему Соглашению в течение одного (1) месяца, непосредственно предшествующего любому такому требованию. Предполагается, что это ограничение распространяется на любую и всю ответственность или основание иска, предполагаемую и возникшую, если иное не запрещено законом.

Мы не несем ответственности за предоставленный вами контент, однако мы оставляем за собой право расследовать и принимать соответствующие юридические меры против любого, кто по нашему собственному усмотрению нарушает это положение, включая, помимо прочего, удаление оскорбительного контента с веб-сайта, приостановку или прекращение действия учетной записи таких нарушителей и сообщение о нарушителе в правоохранительные органы.

В той мере, в какой это необходимо для того, чтобы мы могли предоставить вам какие-либо услуги и функции веб-сайта, а также для обеспечения возможности использования веб-сайта, вы настоящим предоставляете нам, нашим аффилированным лицам, дочерним компаниям и уполномоченным поставщикам неисключительные безвозмездное передаваемое право на использование, отображение, воспроизведение и распространение такого контента исключительно с целью поддержания работоспособности функций веб-сайта.

Ограничения

Веб-сайт может содержать профили, системы электронной почты, блоги, доски объявлений, области чата, группы новостей, форумы, сообщества и / или другие средства сообщения или связи, которые позволяют вам общаться с нами. Вы можете использовать такие инструменты только для отправки и получения сообщений и материалов, которые имеют отношение к соответствующей теме.

Вы соглашаетесь не совершать ни одно из следующих действий на веб-сайте:

 • Опорочить, оскорбить, преследовать, преследовать, угрожать или иным образом нарушать законные права (такие как, помимо прочего, права на неприкосновенность частной жизни и гласность) других;
 • Публиковать, размещать, загружать, распространять или передавать любые оскорбительные, дискредитирующие, нарушающие авторские права, непристойные или незаконные темы, названия, материалы или информацию;
 • Загружать или иным образом предоставлять контент, который является оскорбительным и / или вредным, включая, помимо прочего, контент, который пропагандирует, одобряет, оправдывает или продвигает расизм, фанатизм, ненависть или физический вред любого рода против любого лица или группы лиц;
 • Использовать веб-сайт в любых незаконных целях, включая, помимо прочего, предоставление материалов в нарушение местного, государственного, национального или международного права;
 • Изменять, адаптировать, модифицировать, воспроизводить, распространять, переводить, создавать производные работы или адаптации, публично демонстрировать, продавать, обменивать или каким-либо образом использовать веб-сайт, за исключением случаев, прямо разрешенных настоящим Соглашением;
 • Загружать файлы, содержащие программное обеспечение или другие материалы, нарушающие права интеллектуальной собственности (или права на неприкосновенность частной жизни или гласности) любой третьей стороны;
 • Загружать файлы, содержащие вирусы, трояны, поврежденные файлы или любое другое подобное программное обеспечение, которое может нарушить работу другого компьютера;
 • Размещать или загружать любой контент, на использование которого у вас нет необходимых прав или разрешений;
 • Удалять, обходить, отключать, повреждать или иным образом вмешиваться в любые связанные с безопасностью функции веб-сайта или функции, налагающие ограничения на использование веб-сайта;
 • Рекламировать или предлагать продавать любые товары или услуги в коммерческих целях через веб-сайт, которые не имеют отношения к услугам, предлагаемым через веб-сайт;
 • Использовать веб-сайт для привлечения любых других предприятий, веб-сайтов или сервисов или иным образом связываться с другими пользователями для найма, заключения контрактов или любых целей, не связанных с использованием веб-сайта, как указано в настоящем документе;
 • Проводить или рассылать опросы, конкурсы, финансовые пирамиды или письма счастья;
 • Выдавать себя за другое лицо или разрешать любому другому физическому или юридическому лицу использовать вашу идентификацию для публикации или просмотра комментариев;
 • Подразумевать или указывать на то, что любые сделанные вами заявления одобрены нами без нашего предварительного письменного согласия;
 • Использовать любого робота, паука, приложение для поиска / извлечения информации по сайту или другое автоматическое устройство, процесс или средства для доступа, извлечения, очистки или индексации любой части сайта;
 • Обратный инжиниринг любой части веб-сайта;
 • Взламывать или вмешиваться в работу веб-сайта, его серверов или любых подключенных сетей или нарушать любые требования, процедуры, политики или правила сетей, подключенных к веб-сайту.
 • Адаптировать, изменять, лицензировать, сублицензировать или переводить веб-сайт для личного или коммерческого использования;
 • Удалять или изменять визуально или иным образом любые авторские права, товарные знаки, знаки обслуживания или права, принадлежащие нам;
 • Загружать контент, который предоставляет материалы или доступ к материалам, которые используют людей в возрасте до 18 лет в оскорбительной, насильственной или сексуальной манере;
 • Использовать веб-сайт для сбора имен пользователей и / или адресов электронной почты других пользователей электронными или другими способами;
 • Регистрироваться под другими именами пользователя или идентификаторами после того, как ваша учетная запись была приостановлена ​​или прекращена;
 • Совершать предусмотренные на веб-сайте оплаты в обход предоставленных на веб-сайте инструментов.

 

Прочее

Настоящее Соглашение должно толковаться, трактоваться и применяться в соответствии с законами Эстонии и регулироваться ими без учета принципов коллизионного права, которые могут привести к применению любого закона, кроме законодательства Эстонии.

Настоящим вы предоставляете нам письменное разрешение на передачу ваших персональных данных, собранных нами от вас в связи с предоставлением услуг сторонним поставщикам услуг и аналитики с целью предоставления, анализа и изменения услуг, а также демонстрации рекламных материалов, в том числе трансграничную передачу за пределы Европейской экономической зоны.

Все наши права интеллектуальной собственности, такие как текст, графика, редакционный контент, данные, форматирование, графики, рисунки, HTML, внешний вид, фотографии, музыка, звуки, изображения, программное обеспечение, видео, эскизы, гарнитуры и другой контент (совместно именуемые «Защищённые материалы»), который вы видите или читаете на веб-сайте, принадлежит нам, за исключением любого пользовательского контента, предоставленного нам по лицензии в соответствии с настоящим Соглашением. Защищённые материалы защищены во всех формах, носителях и технологиях, известных в настоящее время или разрабатываемых в дальнейшем. Защищённые материалы защищены национальными и международными законами об авторском праве, патентах и ​​других правах собственности. Вы не можете копировать, загружать, использовать, изменять дизайн, изменять конфигурацию или повторно передавать что-либо с веб-сайта без нашего явного предварительного письменного согласия и, если применимо, держателя прав на контент. Любое использование такого Защищённого материала, кроме разрешенного в настоящем соглашении, категорически запрещено без нашего предварительного разрешения и, если применимо, держателя прав на контент.

Наши знаки обслуживания и товарные знаки, включая, помимо прочего, наши логотипы, являются знаками обслуживания, принадлежащими нам. Любые другие товарные знаки, знаки обслуживания, логотипы и / или торговые наименования, представленные на веб-сайте, являются собственностью их владельцев. Вы не можете копировать или использовать какие-либо из этих знаков, логотипов или торговых наименований без явного предварительного письменного согласия владельца.

Веб-сайт может содержать ссылки на сторонние веб-сайты, рекламодателей, услуги, специальные предложения или другие события или действия («Сторонние услуги»), которые не принадлежат нам и не контролируются нами. Мы не поддерживаем и не несем никакой ответственности за любые такие Сторонние услуги или их операторов. Если вы получаете доступ к Сторонней услуге с веб-сайта, вы делаете это на свой страх и риск и понимаете, что настоящее Соглашение не распространяется на использование вами такой Сторонней услуги. Вы прямо освобождаете нас от любой ответственности, связанной с использованием вами любых сторонних сервисов. Кроме того, ваши отношения или участие в Сторонних услугах, представленных на веб-сайте, включая оплату и доставку товаров, а также любые другие условия (например, гарантии), осуществляются исключительно между вами и операторами таких Сторонних услуг. Вы соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб любого рода, связанные с вашими отношениями с такими операторами Сторонних услуг.

Мы будем рады вашим отзывам об услугах и веб-сайте. Если иное прямо не заявлено, любые сообщения, отправленные нам вами, считаются отправленными на неконфиденциальной основе. Вы соглашаетесь с тем, что мы можем принять решение обнародовать такое содержимое по своему усмотрению. Вы разрешаете нам использовать такое содержимое бесплатно, а также пересматривать, модифицировать, корректировать и изменять контекст или вносить любые другие изменения, которые мы сочтем необходимыми.

Мы уважаем интеллектуальную собственность других и ожидаем того же от вас. Если вы добросовестно считаете, что любой контент, доступный на веб-сайте, нарушает права интеллектуальной собственности третьих лиц, отправьте нам следующую информацию:

описание защищенной авторским правом работы, права на которую, по вашему мнению, были нарушены, включая URL-адрес или другое конкретное место на веб-сайте, где находится материал, права на который, по вашему мнению, нарушаются. Включите достаточно информации, чтобы мы могли найти материалы и объяснить, почему, по вашему мнению, имело место нарушение;

описание места, где существует оригинал или авторизованная копия произведения, защищенного авторским правом, например URL, где оно размещено, или название реестра, в котором оно было опубликовано;

ваш адрес, номер телефона и адрес электронной почты;

ваше заявление о том, что вы добросовестно полагаете, что спорное использование не разрешено владельцем авторских прав, его агентом или законом;

ваше заявление, сделанное под страхом наказания за лжесвидетельство, о том, что информация в вашем уведомлении является точной и что вы знаете реального владельца авторских прав или уполномочены действовать от имени владельца авторских прав;

электронная или физическая подпись владельца авторских прав или лица, уполномоченного действовать от имени владельца авторских прав.

Общие положения

Мы оставляем за собой право в любое время удалить или изменить любую часть настоящего Соглашения в одностороннем порядке. Мы уведомим вас, разместив обновленное Соглашение на веб-сайте. Использование вами веб-сайта после публикации обновленной версии означает ваше согласие с обновленным Соглашением. Если вы не согласны с настоящим Соглашением, вы не имеете права размещать заказы на веб-сайте.

Веб-сайт и сервисы не предназначены для использования детьми. Вы имеете право использовать веб-сайт, если вам 18 лет и старше. Пожалуйста, не размещайте на веб-сайте какие-либо личные данные детей младше 18 лет, если не было получено явное разрешение их родителей или законных опекунов.

Вы не должны получать доступ к веб-сайту и использовать его, если вы проживаете на территории, включенной в списки экономических и финансовых санкций, которые ведутся OFAC и / или ЕС, или подпадаете под такие санкции каким-либо иным образом, или если мы ранее запрещали вам доступ и использование веб-сайта и / или закрытие вашей учетной записи на веб-сайте.

Чтобы использовать веб-сайт, вы должны предоставить запрошенную нами информацию для создания вашей учетной записи. Вы соглашаетесь предоставлять правдивую, точную и полную информацию, как указано в регистрационной форме и во всех формах, к которым вы обращаетесь на веб-сайте, а также обновлять эту информацию для поддержания ее правдивости, точности и полноты.

Вы несете ответственность за сохранение конфиденциальности пароля своей учетной записи. Вы также несете ответственность за все действия, связанные с вашей учетной записью. Вы гарантируете и обязуетесь, что любое лицо, использующее веб-сайт с вашим паролем, является вами или уполномочено действовать от вашего имени. Вы соглашаетесь немедленно уведомить нас, если вы подозреваете любое несанкционированное использование вашей учетной записи. Мы не несем ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования вашего пароля кем-то другим, с вашего ведома или без него.